URGE & KOSGEB

 

YURTDIŞI FUAR VE TEKNİK GEZİLERİNİZİN % 70 İNİ DEVLETİN KARŞILADIĞINI BİLİYORMUYDUNUZ ?

Talep edin, gelelim, tanışalım, ücretsiz URGE tanıtımını ve müracaatınızı birlikte yapalım, eğitim ve danışman firması ile irtibatlandıralım, sonra hep birlikte uzaklara ticarete açılalım.

 
URGE DANIŞMANLIK HİZMETİ
 • URGE DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Urge danışmanlığında firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)
 • Danışmanlık Konuları


  Danışmanlık Konuları /  Ana Faaliyetler

  • Eğitim ve Danışmanlık
  • Yurtdışı pazarlama programları
  • Ortak pazar araştırmaları
  • Pazar ziyaretleri
  • Küme tanıtım faaliyetleri
  • Ticaret heyetleri
  • Yurtdışı fuar ziyaretleri
  • Eşleştirme vb. organizasyonlar
  • Alım heyetleri
  • Bireysel danışmanlık
 • İşbirliği Önerimiz

   

  Yapılacak proje başvurularında deneyimli bir “kolaylaştırıcı” ve “sürece odaklı uygulamacı” vasfıyla;

  • Projenin hazırlanması,
  • Projeye katılacak firmaların belirlenmesinde yol gösterici olunması,
  • İhtiyaç Analizi’nin gerçekleştirilmesi,
  • Eğitim ve Danışmanlık Programı’nın koordine edilmesi,
  • Uzmanlık alanımıza giren konularda eğitim verilmesi.

   

TİCARİ EŞLEŞTİRME HİZMETLERİ
 • Eşleştirme Nedir?

  Ticari Eşleştirme; aynı veya farklı sektörlerde faaliyet gösteren ticari kuruluşların geliştirdikleri ve ürettikleri fikir, hizmet ve ürünleri ekseninde fırsatlarının ve ihtiyaçlarının incelendikten sonra donanımlı bir kuruluşun yardımı kurum ve kuruluşların birbirlerine tam olarak ihtiyaç duyabileceği iş konuları önceden saptanmasıdır. Ticari eşleştirme ile amaç teknoloji ve bilgi transferi imkanı sağlamaktır.

 • Neden Eşleştirme?

  Günümüzde üretici kuruluşların yaşadığı en önemli sorunlardan biri geliştirdikleri ve ürettikleri fikir, hizmet ve ürünlerini; gelişen ekonomilere paralel olarak büyüyen pazarlara, farklı dinamikleri olan sektörlere tanıtamamaları veya fayda sağlayabileceği diğer iş ve meslek gruplarının farkında olamamalarıdır. Doğru inceleme ve analizler ile yapılan bir eşleştirme iş geliştirme ve pazarlama anlamında kendini geliştirmekte olan kuruluşlara zamanı en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyarak yepyeni iş fırsatları ve hacimlerini geliştirebilecekleri, fikir sınırlarını büyütebilecekleri imkanlar sağlamaktadır.

 • Biz ne yaparız?

  – Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen uluslararası firmalar ile bu yatırımları birer iş fırsatı gören yerel firmaları bir araya getirerek firmalar arasında teknoloji ve/veya bilgi transferine imkan sağlarız,

  –  Türkiye’de faaliyet gösteren ticari kuruluşların yurtdışında da iş ortaklıkları kurabilmeleri ve ticari hacimlerini geliştirebilmeleri için projeler geliştirmesine destek olur,

  –  Eşleştirme projeleri ile sadece işletmelere değil, aynı zamanda firmaların ihracatını arttırmak için projeler geliştiren ve faaliyetler düzenleyen ticaret ve sanayi odalarına, ihracatçı birliklerine, organize sanayi bölgelerine ve üretici derneklere de kendi ihtiyaçlarına uygun iş fırsatları oluşturup ülkemizin kalkınmasına da fayda sağlar,

  –    Yaptığı tüm faaliyetlerde dünyadaki üniversiteler, özel sektör, kamu kurumları ve diğer ilgili STK’lar ile yakın işbirliğinde bulunur,

  –     Kendi hedefleri doğrultusunda tüm dünyada çalışan diğer eşleştirme kuruluşları ile işbirlikleri ve karşılıklı tanıtım ortaklıkları planlarız.

DIŞ TİCARET ORGANİZASYONLARI
 • DIŞ TİCARET ORGANİZASYONLARI

  Türkiye’nin ihracatının arttırılmasına yönelik olarak Kamu,Kurum ve Kuruluşları ile sivil toplum ve özel sektör çatı kuruluşlarının işbirliği ile yapılan Ticaret ve Sektörel Heyetler, Alım Heyetleri, İkili İş (B2B) Görüşmeleri ve Fuar Katılımları Dış Ticaret Organizasyonlarıdır. Bilindiği üzere Sektörel ve Ticaret Heyeti organizasyonlarının başarısının en önemli kriteri ikili iş görüşmelerinin (B2B) verimliliğidir. Firmamız , resmi makamlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilerini de en etkin şekilde değerlendirerek yerel iş ortakları ile birlikte ikili görüşmeler için PR hizmetleri kapsamında karşı ülkede uygun firma seçiminde garantili hizmet sunabilme yeteneğine sahiptir.

 • DIŞ TİCARET ORGANİZASYONLARI KAPSAMINDA SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:

  • Halkla ilişkiler çalışmaları
  • PR ve tanıtım çalışmaları
  • Firmalar arası ikili görüşme organizasyonları
  • Ön heyet çalışmaları
  • Uçuş hizmetleri

  – Özel uçak kiralanması, charter uçuşlar ile özel fiyatlandırma

  – Havayolu şirketleri ile koordinasyon
  – Biletleme
  – Havaalanı transferleri ve karşılamaları, heyet için özel check-in bankosu,
  – Uçuş kartlarının önceden hazırlanması
  – Uçak içi oturma planının hazırlanması ve VIP oturum düzeninin ayarlanması ,
  – Bagajların etiketlenmesi ve bagaj taşıma hizmetleri
  – Havaalanı giriş ve çıkışlarında kolaylık sağlanması
  – Havaalanı fast-track ve VIP hizmetleri
  – Gidilen ülkede VIP/CIP salonlarının ayarlanması
  • Vize ve ülke giriş-çıkış hizmetleri
  • Konaklama rezervasyonları
  • Ulaşım ve transfer hizmetleri organizasyonu
  • Kongre, konferans, seminer, forum, toplantı, ikili görüşmeler için salon düzenlenmesi ve
  gerekli ses ve görüntü teknik ekipmanlarının sağlanması
  • Simültane tercüme sistemlerinin temini
  • Simültane ve ardıl tercüman desteği
  • Host, hostes ve rehber desteği
  • Danışma masaları ve sekretarya hizmetleri
  • Telekomünikasyon/İletişim hizmetleri temini
  • Çok amaçlı kullanıma yönelik salon temini
  • Sahne ve dekorasyon hizmetleri
  • Kahve molası ve yemek Organizasyonları
  • Yerli ve yabancı firma temsilcilerinin ilgili salonlarda buluşturulması
  • Organizasyona özel ve kısa sürede tasarlanıp hazırlanan web sayfası
  • Afiş ve reklam çalışmaları
  • Grafik tasarım çalışmaları
  • Katılımcı firma katalogları dahil isteğe bağlı katalog ve broşür hazırlanması
  • İlgili ülke raporlarının hazırlanması
  • Program ve kitapçık hazırlanması
  • Uygun şartlarda promosyonel malzeme (eşantiyon niteliğinde kalem, bloknot, ajanda, taşınabilir bellek, t-shirt v.b.)
  • Kurum, kuruluş, firma logo baskılı yaka kartı, katılım sertifikası, rozet, çanta gibi malzeme temini
  • Postalama Hizmetleri

  Yukarıda yer alan standart hizmetlerimize ek olarak ayrıca sizlerden gelecek özel istekler memnuniyetle değerlendirilip bütçelenerek onayınıza sunulacaktır.

  Amacımız uygulanabilir size özel çözümler sunmak…

DEVLET DESTEKLERİ
 • YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

  Genel Esaslar

  MADDE 5- (1)2011/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

  (2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

  (3) Yurt dışı pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;

  • Ulaşım:Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 $ araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 $ tutarında destek alır, 100 $ araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 $ destek alır.)
  • Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 $ tutarında destek alır, 500 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.)

  destek kapsamındadır.

  (4) Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre araştırma yapmak için makul bir süre olmalıdır. Söz konusu pazar araştırması gezisi en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

  (5) 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir.

  (6) Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kurum, kuruluş, şirket veya bunların değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk (seyahat başlangıç günü) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz.

  (7) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

  (8) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

  (9) Aşağıda sayılan faaliyetler Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında desteklenmez:

  • Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri
  • Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar

  (10) Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında yapılan pazar araştırmasına ilaveten fuar ziyaretleri de gerçekleştirilebilir. Sadece fuar ziyaretinin gerçekleştirildiği geziler desteklenmez.

  (11) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği ve 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında fuar katılım desteğinden yararlanma başvurusunda bulunduğu tespit edilen şirketler, Tebliğin 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, “Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği”nden yararlandırılmazlar.

 • DIŞ TİCARET ORGANİZASYONLARI KAPSAMINDA SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:

  • Halkla ilişkiler çalışmaları
  • PR ve tanıtım çalışmaları
  • Firmalar arası ikili görüşme organizasyonları
  • Ön heyet çalışmaları
  • Uçuş hizmetleri

  – Özel uçak kiralanması, charter uçuşlar ile özel fiyatlandırma

  – Havayolu şirketleri ile koordinasyon
  – Biletleme
  – Havaalanı transferleri ve karşılamaları, heyet için özel check-in bankosu,
  – Uçuş kartlarının önceden hazırlanması
  – Uçak içi oturma planının hazırlanması ve VIP oturum düzeninin ayarlanması ,
  – Bagajların etiketlenmesi ve bagaj taşıma hizmetleri
  – Havaalanı giriş ve çıkışlarında kolaylık sağlanması
  – Havaalanı fast-track ve VIP hizmetleri
  – Gidilen ülkede VIP/CIP salonlarının ayarlanması
  • Vize ve ülke giriş-çıkış hizmetleri
  • Konaklama rezervasyonları
  • Ulaşım ve transfer hizmetleri organizasyonu
  • Kongre, konferans, seminer, forum, toplantı, ikili görüşmeler için salon düzenlenmesi ve
  gerekli ses ve görüntü teknik ekipmanlarının sağlanması
  • Simültane tercüme sistemlerinin temini
  • Simültane ve ardıl tercüman desteği
  • Host, hostes ve rehber desteği
  • Danışma masaları ve sekretarya hizmetleri
  • Telekomünikasyon/İletişim hizmetleri temini
  • Çok amaçlı kullanıma yönelik salon temini
  • Sahne ve dekorasyon hizmetleri
  • Kahve molası ve yemek Organizasyonları
  • Yerli ve yabancı firma temsilcilerinin ilgili salonlarda buluşturulması
  • Organizasyona özel ve kısa sürede tasarlanıp hazırlanan web sayfası
  • Afiş ve reklam çalışmaları
  • Grafik tasarım çalışmaları
  • Katılımcı firma katalogları dahil isteğe bağlı katalog ve broşür hazırlanması
  • İlgili ülke raporlarının hazırlanması
  • Program ve kitapçık hazırlanması
  • Uygun şartlarda promosyonel malzeme (eşantiyon niteliğinde kalem, bloknot, ajanda, taşınabilir bellek, t-shirt v.b.)
  • Kurum, kuruluş, firma logo baskılı yaka kartı, katılım sertifikası, rozet, çanta gibi malzeme temini
  • Postalama Hizmetleri

  Yukarıda yer alan standart hizmetlerimize ek olarak ayrıca sizlerden gelecek özel istekler memnuniyetle değerlendirilip bütçelenerek onayınıza sunulacaktır.

  Amacımız uygulanabilir size özel çözümler sunmak…

 • Başvuru

  MADDE 6-Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanmak isteyen şirketler destek başvurularını EK A’dabelirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye (İhracaatı Geliştirme Merkezi) yaparlar.

KOSGEB DESTEĞİ
 • KOSGEB YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

  DESTEK UNSURLARI

  İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılmalarına destek verilir.

  Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi A Grubu Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

  –  Konaklama giderlerini,

  –  Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

  –  Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri)

  kapsar. Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

  Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için en az 10 (on) işletmenin(KOSGEB veritabanına kayıtlı KOBİ) katılımı gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.

  Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (iki bin) TL’dir.

  Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

 • DESTEK BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE ONAY

  Destekten yararlanmak isteyen işletme, Destek kararı alınmış gezi listesinde belirtilen ilgili organizatöre ön başvuruyu yaptıktan sonra aşağıdaki adımları gerçekleştirir.

  Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü önce  www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve ekinde belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

  Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile Programın uyumlu olup olmadığına bakarak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. (www.kosgeb.gov.tr internet adresinden (E-KOBİ Linki) üzerinden DURUM TAKİP > KOBİ DÖKÜMANLARI bölümünden ilgili yazıya ulaşılabilir.)

 • Başvuru

  MADDE 6-Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanmak isteyen şirketler destek başvurularını EK A’dabelirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye (İhracaatı Geliştirme Merkezi) yaparlar.

 • ÖDEME

  Yurt Dışı İş Gezisinin, Hizmet Merkezine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru ve ödemenin tarihine ve bu tarihin Program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

  İşletme, Yurt Dışı İş Gezisi katılımını gerçekleştirerek www.kosgeb.gov.tr internet adresinden(E-KOBİ Linki) elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formunu ve ekinde belirtilen belgelerin asıllarını Hizmet Merkezine sunar.

  Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar.

  İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Ödeme yapılacağı zaman işletmenin borcunun tespit edilmesi halinde Ödeme Talep Formu’nda belirtilen Vergi ve/veya SGK hesaplarına işletmeden ek bir talebe ihtiyaç duymadan borcuna mahsup edilir. Borcun mahsubundan sonra kalan tutar olursa İşletme hesabına yatırılır.

 

Sizi Hemen Arayalım

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
#
Processing!